За новия залесителен сезон 2016 г.

 

  • За налични  количества микоризирани и обикновени фиданки моля, информирайте се по телефона – 0878/802-324 или на посочената ел.поща

    НОВО! Остатъчни количества от  орехови фиданки в плододайна възраст – единствено „Ser“  и българските „Шейново“, „Извор“, „Силистренски“. В специални торбички с торфено-минерална смес и възможност за засаждане по всяко време. Промоционална цена – 13 лв./бр. 

  • Пауловния елонгата –4 и 5 лв./бр. в торбички с торфено-минерална смес. Ограничени количества, а по заявка – до 4 хил.бр.

Заявки за микоризирани фиданки със следните видове трюфелни спори  приемаме по всяко време:
Tuber aestivum vitt., T.unchinatum, T.bianchetto (Albidum pico), T.brumale. 

Произход на спорите – всички видове спори са от български трюфели. Сключените договори от декември 2015 г. до 30 март 2016 г. гарантират  желаните фиданки с подходящи за вашите условия трюфелни видове. 

Заявки за италиански фиданки пролетно засаждане – до 30 януари 2016 г.

Възможен избор на трюфелно-микоризирани фиданки за 2016 г:

  • ДЪБ (Quercus pubescens, Q.robur, Q.cerris, Q.hartwissiana).
  • Възможен е  добив и на габър Carpinus orientalis (келяв габър) и/или Ostrya carpinofolia (воден габър)
  • Леска обикновена (Corylus avellana), вкл.дървовидна(C. columa)
  • Липа сребриста (Tilia tomentosa| и/или Tilia cordata – дребнолистна.
  • Орех пекан(Carya Olivaeformis)
  • Заявки – по всяко време на ел.поща kiprobg@gmail.com 

Налични ограничени количества за пролетно засаждане: корков дъб(Q.suber), червен дъб(Q.rubra) –  10 лв./бр. без ддс, леска и кестен – по 6, 12 и 15 лв..

Цена за трюфелно-микоризирано дръвче, реколта 2016 г. – 20 лв. без ддс,  Възможните отстъпки се договарят допълнително при подписване на договора.

Италиански микоризирани фиданки 15 евро/бр.  Формата на Заявка за фиданки ще намерите в директорията „Култивиране на трюфели“ – Ноу-хау, както и към всеки от избраните видове.

Изборът на трюфелите се определя според  еко-типа и морфологията на почвата. За това препоръчваме: внимателно прочетете рубриката от първа страница на сайта ни „Култивиране на трюфели. Как да започнем“. Посочени са всички основни стъпки в това начинание.

ИЗКУПУВАМЕ ТРЮФЕЛИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ – всички размери на грудките над 5 или 8 грама! Изпратете снимка или подробно описание по ел.поща и на тел. 0878/802-324 или 0888/802-324 – от 8 до 20 часа. Добри изкупни цени за количества и гарантирано изкупуване на качествените трюфели!

  • Не събирайте трюфелни грудки, по-малки от 5 гр.!

Продаваме трюфели на дребно и едро. Вижте подробности в „БЛОГ“ „Новини и статии“

 

 

Молим, пишете на родната азбука, освен ако е неприложимо!