За новия залесителен сезон 2018 г.


Леска и дъб юли 2016
Фиданки микоризиранr юли 2016Фиданки пекан 10 юли 2016

Фиданки микоризиранr юли 2016Фиданки пекан 10 юли 2016

 

 • За налични  количества микоризирани и обикновени фиданки моля, информирайте се чрез ел. поща kiprobg@gmail.com  и на телефон 0888/802-324 – от 8 до 18 часа (в друг час моля, само след предварителна уговорка).
 • ПРОДАЖБИ НА ДРЕБНО – МИНИМУМ 6 БРОЯ МИКОРИЗИРАНИ ФИДАНКИ (за лески и дъб)!

Има свободни фиданки корков дъб, микоризирани с Т. Aestivum  х 20 лв. без ддс

За планираното засаждане през 2018 г  ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ: над половината от трюфелно-микоризираните фиданки от 2018 година ще бъдат произвеждани в Италия с наши семена и с наши трюфелни спори. Цена – 35 лв. с ддс до 30 декември. През 2018 г. цената е 35.5, а за по-малко от 10 броя – 37.50 лв.

За произведените в България фиданки – 24 лв. без ддс. – дъб, леска, габър, липа и др.

 • Възможните отстъпки се договарят допълнително при подписване на договора. С бял трюфел Magnatum pico – 28 лв. без ддс.
  Тестване пригодността на почвата и терена и сключване на договори за 2018 – от октомври 2017 до 30 април 2018 г.

Възможен избор на трюфелно-микоризирани фиданки за 2018 г:

 • Дъб (Quercus pubescens, Q.robur, Q.cerris, Q.hartwissiana).
 • Габър Carpinus orientalis (келяв габър) и/или Ostrya carpinofolia (воден габър).
 • Липа сребриста (Tilia tomentosa| и/или Tilia cordata – дребнолистна.
 • Леска обикновена (Corylus avellana) и други смесени сортове.
 • Орех пекан(Carya Olivaeformis – ограничени количества.
 • Други възможни видове  – след 30 април.

 Формата на Заявка за фиданки ще намерите в директорията „Култивиране на трюфели“ – Ноу-хау, както и към всеки от избраните видове.

Продуктивността на една трюферия зависи от комбинираното засаждане с два или три вида фиданки; добавянето в трюферията на италиански фиданки от един и същи вид трюфел също би било добра предпоставка за успех.

Сключените договори до 30 април 2018 г. гарантират  желаните фиданки с подходящи за вашите условия трюфелни видове. След тази дата – каквото остане налично или само италиански.

Изборът на трюфелите се определя според  еко-типа и морфологията на почвата. За това препоръчваме: внимателно прочетете рубриката от първа страница на сайта ни „Култивиране на трюфели. Как да започнем“. Посочени са всички основни стъпки в това начинание – изпращане на почвена проба по куриер, а Заявка за първоначално тестване пригодността на почвата и разположението на терена- по ел.поща.

Заявки – по всяко време на:  kiprobg@gmail.com  

(по телефона заявки за фиданки не се приемат)

Налични фиданки към декември 2017 г.:

 • Остатъчни количества от  орехови фиданки в плододайна възраст – единствено „Ser“ и „Силистренски“ и пекан . В специални торбички с торфено-минерална смес и възможност за засаждане по всяко време. Промоционална цена – 13 лв./бр.
 • Пауловния елонгата -по 6 лв./бр. в торбички с торфено-минерална смес. Ограничени количества, а по заявка – до 4 хил.бр.(цените са без ддс).

ИЗКУПУВАМЕ ТРЮФЕЛИ според сезона – всички размери на грудките над 5 или 8 грама! Изпратете снимка или подробно описание по ел.поща и на тел. 0878/802-324 или 0888/802-324 – от 8 до 18 часа. Добри изкупни цени за количества и гарантирано изкупуване на качествените трюфели!

 • Не събирайте трюфелни грудки, по-малки от 5 гр.!

Продаваме трюфели. Вижте подробности в „БЛОГ“ „Новини и статии“

Молим, пишете на родната азбука, освен ако е неприложимо!