За новия залесителен сезон 2018 г.


Леска и дъб юли 2016
Фиданки микоризиранr юли 2016Фиданки пекан 10 юли 2016

Фиданки микоризиранr юли 2016Фиданки пекан 10 юли 2016

 

 • За налични  количества микоризирани и обикновени фиданки моля, информирайте се чрез ел. поща kiprobg@gmail.com  и на телефон 0888/802-324 – от 8 до 18 часа (в друг час моля, само след предварителна уговорка).
 • ПРОДАЖБИ НА ДРЕБНО – МИНИМУМ 6 БРОЯ МИКОРИЗИРАНИ ФИДАНКИ (за лески и дъб)!

За есенното засаждане през 2018 г  над половината от договорените трюфелно-микоризирани фиданки ще бъдат от Италия. Разпродажба на последните български фиданки ще има до края на октомври. От началото на ноември ще се приемат заявки за 2019 г. само за италиански фиданки.

За произведените в България фиданки – 24 лв. без ддс. – дъб, леска, габър, липа и др.

Тестване пригодността на почвата и терена и сключване на договори за 2018 – 2019 г-  от 1 юни до 30 ноември 2018 г.

Възможен избор на трюфелно-микоризирани фиданки за 2018 г:

 • Дъб (Quercus pubescens, Q.robur, Q.cerris, Q.hartwissiana).
 • Габър Carpinus orientalis (келяв габър) и/или Ostrya carpinofolia (воден габър).
 • Липа сребриста (Tilia tomentosa| и/или Tilia cordata – дребнолистна.
 • Леска обикновена (Corylus avellana) и други смесени сортове.
 • Орех пекан(Carya Olivaeformis – ограничени количества.
 • Други възможни видове  – арония (след 30 май) и албиция (след 30 септември).

 Формата на Заявка за фиданки ще намерите в директорията „Култивиране на трюфели“ – Ноу-хау, както и към всеки от избраните видове.

Продуктивността на една трюферия зависи от комбинираното засаждане с два или три вида фиданки.

Изборът на трюфелите се определя според  еко-типа и морфологията на почвата. За това препоръчваме: внимателно прочетете рубриката от първа страница на сайта ни „Култивиране на трюфели. Как да започнем“. Посочени са всички основни стъпки в това начинание – изпращане на почвена проба по куриер, а Заявка за първоначално тестване пригодността на почвата и разположението на терена- по ел.поща kiprobg@gmail.com

По телефон заявки за фиданки не се приемат, с изключение допълване на вече сключени договори.

Налични фиданки към  края на май 2018 г.:

 • Остатъчни количества от  орехови фиданки в плододайна възраст – единствено „Ser“ и „Силистренски“ – обикновени, не микоризирани, 13 лв./бр.
 • Микоризирани леска и дъб по 24 лв. без ддс.

ИЗКУПУВАМЕ ТРЮФЕЛИ според сезона – всички размери на грудките над 5 или 8 грама! Изпратете снимка или подробно описание по ел.поща и на тел. 0878/802-324 или 0888/802-324 – от 8 до 18 часа.

 • Не събирайте трюфелни грудки, по-малки от 5 гр.!

Молим, пишете на родната азбука, освен ако е неприложимо!