Начало » За новия залесителен сезон 2019 г.

За новия залесителен сезон 2019 г.

Фиданки микоризиранr юли 2016Фиданки пекан 10 юли 2016

Продуктивността на една трюферия зависи от комбинираното засаждане с два или три вида фиданки.

Изборът на трюфелите се определя според  еко-типа и морфологията на почвата. Както и от флористичните особености на географската зона, където е набелязания терен. За това препоръчваме: отворете от менюто втория прозорец на сайта ни „Култивиране на трюфели“. От колонката вдясно „Как да започнем“ ще узнаете най-важните начални стъпки в това начинание – изпращане на почвена проба по куриер и попълване на Заявка за първоначално тестване пригодността на почвата и разположението на терена, която изпращате по ел.поща kiprobg@gmail.com в Word формат.  Моля, попълвайки заявката, давайте по-изчерпателна информация за разположението и статута на терена, по възможност и снимки. Това е важно, за да получите по-точна препоръка относно вида на фиданките и трюфелите, най-подходящи за терена и почвата, от която тестваме изпратената проба.

  • Тестване пригодността на почвата и на терена – след изпращане на почвена проба и попълнен в Word формат  по ел.поща формуляр на Заявка за анализ на почвата – до 5 дни от получаването на пробата и заявката.
  • За налични  количества микоризирани и обикновени фиданки моля, информирайте се чрез ел. поща kiprobg@gmail.com  и на телефон 0888/802-324 – от 8 до 18 часа (в друг час моля, само след предварителна уговорка).
  • ПРОДАЖБИ НА ДРЕБНО – МИНИМУМ 6 БРОЯ МИКОРИЗИРАНИ ФИДАНКИ (за лески и дъб)!

Цени български фиданки – 25 лв.

 Възможен избор на трюфелно-микоризирани фиданки за 2019 г:

  • Дъб (Quercus pubescens, Q.robur, Q.cerris, Q.hartwissiana). Каменен(вечно зелен) дъб-Q.iles
  • Габър Carpinus orientalis (келяв габър) и/или Ostrya carpinofolia (воден габър).
  • Липа сребриста (Tilia tomentosa| и/или Tilia cordata – дребнолистна.
  • Леска турска дървовидна (Corylus columa) и други смесени сортове.
  • Орех пекан(Carya Olivaeformis – ограничени количества.

 Формата на Заявка за фиданки ще намерите в директорията „Култивиране на трюфели“ – Ноу-хау, както и към всеки от избраните видове.

* Сключване на договори за 2019 г-  от 15 декември 2018 до 15 април 2019 г. за пролетно и до 31 август за есенно засаждане. Цена на италианските фиданки за есен 2019 – 18€/бр.

По телефон заявки за фиданки не се приемат, с изключение допълване на вече сключени договори.

Цени и количества –  чрез договаряне по телефона. Изпратете снимка или подробно описание по ел.поща и на вайбър тел. 0878/802-324 или 0888/802-324 – от 8 до 18 часа.

Молим, пишете на родната азбука, освен ако е неприложимо!