Начало » Новини и статии » НОВИНИ » Трюфелно-микоризирани фиданки есен 2017 г

НОВИНИ

Трюфелно-микоризирани фиданки есен 2017 г

Пролетното засаждане на трюфелно-микоризираните фиданки завърши.  Наред с подписаните договори за есенно засаждане на различните дървесни видове продължаваме да отговаряме на заявки за изследване на почвени проби от набелязаните за целта терени.

Напомняме, че освен морфологичните признаци на почвата за различните видове трюфели, важно условие за пригодността на терена са неговото разположение и околната растителност, наклона и близостта с водни басейни, гора или полски имоти. Наличието на дървесни видове в терена и наоколо също има значение и често служи за ориентир при подбора на видовете фиданки и трюфели за бъдещата трюферия.

Какви фиданки могат да се поръчват за есента на 2017-та година? От лешниковите, макар и необосновано предпочитани от мнозина ще бъдат доставени само италиански. Все пак препоръчваме да бъдат смесвани с другите дървесни видове, „класически” носител на трюфелния мицел – дъб, габър, липа, които произвеждаме в нашата оранжерия. Предлагаме ги за октомври-ноември с четири вида трюфели. Заявки под 12 броя до минимума от 6 бр. ще изпълняваме в края на сезона, ако има останали свободни количества.

Заявки за италианските фиданки приемаме до 30 септември, а за нашите – до 30 ноември.  Продават се трюфелно- микоризирани  фиданки само след направен първоначален тест за пригодност на почвата и терена, т.е. след като сме дали положителни препоръки върху формуляра на Заявка за анализ на почвата от сайта ни, изпратен по електронна поща.