Магазин / Микоризирани фиданки

Лешник

Плоден дървесен вид – четири сорта, отгледани в стерилна среда: Римски (от вида C.avellana), Ран трапезундски, Бадемовиден (от вида C.maxima) и Тонда джентиле. Много подходящи за смесено залесяване поради взаимното опрашване и устойчиво развитие в почти всички райони и почви, пригодни за култивиране на трюфели. Плододаване – от 4-6 години след засаждането до 30-40 годишна възраст на дървото.

Обикновената леска има много добра коренова система и е идеалният микоризообразувател. Под нея особено добре се развива tuber brumale. Но от физиологична гледна точка е по-трудна за отглеждане от дъба, липата и др.видове.

Много подходящ вид е турската дървовидна леска и често ги предлагаме заедно за едно насаждение.

Цена: 20 лв.за брой без ДДС, а препоръчителния минимум дръвчета е 60 бр. Цена за неинфектирани лешници – 6 лв/бр. с ДДС, когато са отгледани по специална технология, както  микоризираните.