Ноу-хау

Технологията за производство на микоризирани фиданки и култивацията на трюфели, Работни карти за почвите, Договор за фиданките с ясни и равностойни ангажименти, Технологична карта за изграждане и управление на тюфериите са едни от най-важните елементи  в нашето ноу-хау.

Така всеки наш клиент получава точни указания и препоръки за изследване и подготовка на почвата, подбора на терена и вида на фиданките със съответния трюфелен мицел. А постоянният обмен на въпроси и отговори по тази технология   ни превръща в действителни партньори и съмишленици в общата цел за успеха на трюфелното култивиране в България.

Работните карти за изследване на почвата с основните показатели за всеки от посочените видове трюфели са различни. Ще ги предоставяме на лабораторията при изпращане на съответните почвени проби за химичен анализ. Въз основа на анализа на почвата ще даваме съответни препоръки – за нейната обработка или търсене на друг терен, ако тя е не подходяща за засаждане на микоризирани фиданки.

  • Заявка фиданки
  • „Договор за фиданките“ се изпраща на всеки когато има резултат от първоначален тест или анализ за пригодността на почвата от терена, отреден за бъдеща трюферия.
  • „Работна карта почви“ с конкретни указания се предоставя на заявителя след направен физико-химичен анализ в лабораторията, с която имаме сключен договор.“ Преди това изпратете попълнената форма „Заявка за анализ на почвата“ и след направения първоначален тест ще знаете какво да правите по-нататък.
  • Sapling-request – English version
  • Sapling – contract – english version