Сертификация

Произвежданият трюфелен разсад от „Кипро и Ко” до края на 2010г. се извършва под непосредственото ръководство на проф. д-р А. Канака. От 2011г. наш основен консултант са едни от най-добрите специалисти по трюфелно култивиране в Италия и Франция. Прецизираме цялостната технология по отглеждането на микоризираните фиданки и създаването на трюферии в страната. Консултират ни и отлични наши специалисти по лесовъдство, фитопатология, почвознание и др.

От началото на инокулирането на трюфелните спори до пускане в продажба на готовите фиданки минават около 8  месеца, но цялостния процес продължава почти година.
За степента на микоризация се правят контролни проверки на кореновата система през август и октомври.