Начало » Култивиране на трюфели » Дървесни видове

Дървесни видове

Дървесни видове за трюфелно култивиране

Основните растителни видове, от които се добиват трюфелно-микоризираните дръвчета са 9-те вид дъб (космат, летен, цер и др.), леска, липа, габър, топола, бреза, кестен, кедър и др.

Дъбът е доказано най-добрия и подходящ гостоприемник за всички видове трюфели. Специално в Италия най-успешен се оказва Quercus pubescens – космат дъб. У нас този вид също вирее добре на карстовите почви и  намираните под него трюфели винаги са качествени. За това и създаването на смесено насаждение с участието на някои от посочените видове дъб е препоръчително за всички, които желаят да се занимават с култивация на трюфели: Космат дъб, зимен и летен дъб, вечно зеления Каменен дъб (Quercus ilex), цер.  Леска (без претенции за сортове) основно е Дървовидна турска (Corylus colurna), която впоследствие може да се облагороди; предлагат се и сортови лешници, а тези от Италия са само обикновена леска(Q.avelana); Габър- Ostrya carpinofoli, отчасти липа –  Tilia Сordata, Тomentosa, при поръчки и кедър или кестен. Новост от 2014г. е използването на орех Pecan {Carya olivaeformis).