Начало » Култивиране на трюфели » Дървесни видове

Дървесни видове

Дървесни видове за трюфелно култивиране

Основните растителни видове, от които се добиват трюфелно-микоризираните дръвчета са 9-те вид дъб (космат, летен, цер и др.), леска, липа, габър, топола, бреза, кедър и др.

Дъбът е доказано най-добрия и подходящ гостоприемник за всички видове трюфели. Специално в Италия най-успешен се оказва Quercus pubescens – космат дъб. У нас този вид също вирее добре на карстовите почви и  намираните под него трюфели винаги са качествени. За това и създаването на смесено насаждение с участието на някои от посочените видове дъб е препоръчително за всички, които желаят да се занимават с култивация на трюфели. От 2011 г. микоризираме фиданки предимно от този и други видове дъб, леска – Quercus ilex (без претенции за сортове), габър- Ostrya carpinofoli, отчасти липа –  Tilia cordata, при поръчки и кедър. Новост от 2013г. е използването на орех Pecan {Carya olivaeformis). Това е особено подходящ растителен вид и ще насърчаваме създаването на такива орехови плантации от всички видове трюфели.