Капково напояване

Напояването в трюферията е част от добрата технология в трюфелното култивиране. В частност капковото напояване е най-ефикасно да се направи с полиетиленови черни тръби 3/4 и 1/2, българско производство. Водни капки или тънка струйка (според количеството вода) следва да се осигури до ствола на всяко дърво. Повдигнати на около 1 м. над дръвчетата, тези тръби-маркучи не пречат на агротехническите обработки и коситбата, поддържат оптимална влага, не се налага демонтаж през зимата. Друг вариант при малки площи: ръчно напояване около всяко дърво(до около 100-120 см.в диаметър). Тук избора е много индивидуален. Важно е да се поддържа оптимална влага за растежа на дръвчетата, без да се преовлажнява почвата или да се оставя на продължително засушаване. Най-добрият метод за напоявене: комбинирано прилагане на капково и дъждуване.